Hoàn thành 41 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị

12/07/2023 06:10

Cả nước đã hoàn thành 41 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng 19.516 căn.

null
Cả nước đã hoàn thành 41 dự án nhà ở xã hội. Ảnh minh họa

Theo báo cáo trên cổng thông tin điện tử Bộ xây dựng, tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, số lượng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp đã được khởi công là 9 dự án với tổng số khoảng 18.768 căn. Trong đó, nhà ở xã hội với 6 dự án quy mô 7.730 căn (Hải Phòng 4 dự án 6.707 căn; Hà Nội 1 dự án, 720 căn; Lâm Đồng 1 dự án 303 căn); nhà ở công nhân 3 dự án quy mô 11.038 căn (Hải Phòng 1 dự án, 2.538 căn; Bình Định 1 dự án, 1.500 căn Bắc Giang 1 dự án, 7.000 căn).

Cũng theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách, đến nay trên cả nước đã thực hiện giải ngân được trên 6.200 tỷ đồng cho khoảng 15.000 khách hàng thuộc đối tượng vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở.

Tính đến ngày 18/6/2023, cả nước đã hoàn thành 41 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng 19.516 căn. Bên cạnh đó, hiện vẫn đang tiếp tục triển khai 294 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 288.499 căn.

Hiện nay, công tác phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn cả nước đã hoàn thành 307 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng 157.100 căn, với tổng diện tích hơn 7.950.000 m2. Ngoài ra, vẫn đang tiếp tục triển khai 418 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 432.400 căn, với tổng diện tích khoảng 22.565.000 m2.

1111-1688954989.jpg
Nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp. Ảnh minh họa

Chương trình phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp đến nay đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 126 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 62.700 căn hộ, với tổng diện tích 3.135.000 m2 và đang tiếp tục triển khai 127 dự án với quy mô xây dựng khoảng 160.900 căn hộ, với tổng diện tích là 8.045.000 m2.

Bên cạnh đó, chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị: hiện nay đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 181 dự án, quy mô xây dựng khoảng 94.390 căn hộ, với tổng diện tích khoảng 4.815.000 m2; đang tiếp tục triển khai 291 dự án, quy mô xây dựng khoảng 271.500 căn hộ, với tổng diện tích khoảng 14.520.000 m2.

Thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CPcủa Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đến nay Bộ Xây dựng đã: Ban hành Chương trình hành động và thành lập Tổ công tác liên ngành triển khai Nghị quyết; Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai gói hỗ trợ 15.000 tỷ đồng cho khách hàng cá nhân vay hỗ trợ, xây dựng nhà ở xã hội; Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng, trình Chính phủ ban hànhNghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, trong đó có chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ.

Hồng Hà (t/h)
Bạn đang đọc bài viết "Hoàn thành 41 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị" tại chuyên mục NHÀ ĐẤT.