Ngân hàng Sacombank cho 9 khách hàng vay tới gần 50% vốn tự có

22/07/2023 06:24

Theo Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho 9 khách hàng là doanh nghiệp vay vốn tại thời điểm 31/8/2018 là 9.262 tỷ đồng, bằng 48,52% vốn tự có của ngân hàng.

null
Ngân hàng Sacombank cho 9 khách hàng vay tới gần 50% vốn tự có.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ, tại thời điểm 31/12/2017, nợ xấu của Sacombank là 9.468 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 4,28%, nếu tính cả nợ bán cho VAMC chưa xử lý thì tỷ lệ nợ xấu là 19,71% tương ứng 51.945 tỷ đồng.

Đến ngày 30/6/2018, nợ xấu là 8.137 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 3,3%. Tuy nhiên, nếu tính cả nợ bán cho VAMC chưa xử lý thì tại thời điểm 30/6/2018, tỷ lệ nợ xấu của Sacombank là 17,19%, tương ứng với giá trị 49.465 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số khoản nợ nhóm 1, nhóm 2 được cơ cấu gia hạn thời gian trả nợ, tiềm ẩn chuyển thành nợ xấu là 1.819 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ kiểm tra hồ sơ tín dụng của 16 khách hàng, với tổng dư nợ tại thời điểm 31/12/2017 là 15.327tỷ đồng, dư nợ tại thời điểm 31/8/2018 là 15.218 tỷ đồng, phân loại nợ nhóm 1 chiếm 6,5% tổng dư nợ của ngân hàng.

Theo Thanh tra Chính phủ, nhà băng này đã có nhiều thiếu sót trong việc thẩm định điều kiện cho vay; cho vay để thực hiện dự án nhưng dự án chậm tiến độ, làm phát sinh chi phí lãi vay lớn, ảnh hưởng đến hiệu quả phương án đầu tư kinh doanh đã được ngân hàng phê duyệt và nguồn trả nợ theo phương án vay; thiếu sót trong việc cấp tín dụng; thực hiện phân loại nợ không đúng; bất cập trong quy định về giới hạn, điều kiện cấp tín dụng để mua phần vốn góp…

Đặc biệt, trong 16 khách hàng vay vốn thì có 9 khách hàng là doanh nghiệp có dự nợ tại thời điểm 31/8/2018 là 9.262 tỷ đồng, bằng 48,52% vốn tự có của ngân hàng.

9 doanh nghiệp này gồm: Công ty cổ phần Him Lam Thủ Đô, Công ty cổ phần Đầu tư Hồng Bàng, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bảo Lộc, Công ty cổ phần Đầu tư TMDV Nam Thắng, Công ty cổ phần Thương mại xây dựng Công Phúc, Công ty cổ phần Hạ tầng Bảo Tín, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Việt Phú Mỹ, Công ty cổ phần Việt Hà, Công ty cổ phần Hiệp Ân.

Theo đó, 9 doanh nghiệp trên vay vốn rồi nhận chuyển nhượng và đầu tư vào cùng dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An. 9 doanh nghiệp này không có mối quan hệ liên quan theo quy định Luật Các tổ chức tín dụng, không trực tiếp thực hiện dự án, mà vay vốn để chuyển cho bên thứ 3 qua hình thức ký hợp đồng nguyên tắc về chuyển nhượng các phân khu thuộc dự án.

Trong khi đó, theo Thanh tra Chính phủ ngân hàng chỉ thẩm định năng lực tài chính với khách hàng vay vốn thay vì đơn vị thực hiện dự án. Việc này dẫn tới tiềm ẩn rủi ro cho ngân hàng. Khi thanh tra, dự án đang khó khăn về pháp lý đất đai, làm tăng chi phí lãi vay, ảnh hưởng chất lượng tín dụng, kết quả kinh doanh của Sacombank.

Rủi ro về tài sản đảm bảo dùng thế chấp chung cho khoản vay của 9 khách hàng là toàn bộ các quyền tài sản/lợi ích từ dự án khu đô thị Sài Gòn Bình An trong điều kiện dự án chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý về quyền sở hữu dự án.

Theo báo cáo của Ngân hàng, đến thời điểm 10/10/2021 có 14/16 khách hàng đã tất toán, 2 khách hàng còn dư nợ là Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Dấu ấn Sài Gòn nợ 2.335 tỷ đồng, nhóm nợ 1; Công ty Cổ phần Đồng Tâm nợ 29 tỷ đồng, nhóm nợ 1.

Châu Giang