21 ngày cách ly: 'Tôi mừng vì không mang mầm bệnh có hại cho cộng đồng'

Đây là chia sẻ của nhiều người trong số 30 công dân từ Vũ Hán trở về nước. Sức khỏe ổn định sau 21 ngày cách ly, họ giờ đây được đoàn tụ với gia đình.