Bộ Y tế hướng dẫn cách phòng chống Covid-19

Rất nhiều người quan tâm đến cách phòng chống Covid-19 trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, dưới đây là hướng dẫn của Bộ Y tế.