Ứng dụng của sinh trắc vân tay trong gia đình và hôn nhân

Phần mềm Sinh trắc vân tay Canwedo là một khảo nghiệm giúp các cặp vợ chồng thấu hiểu nhau hơn, góp phần giữ gìn hôn nhân hạnh phúc.