Miền Bắc nắng nóng gay gắt 42 độ C đến bao giờ?

Các ngày 23 - 24/6, ở Bắc Bộ và Trung Bộ trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi 41-42 độ C.