3 dự án đường cao tốc: Đề nghị thành lập Ban chỉ đạo chung

Đại biểu đề nghị cân nhắc thành lập Ban Chỉ đạo chung cho 3 dự án cao tốc để có cơ chế thống nhất mức giá đền bù giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cột mốc giải phóng mặt bằng cho địa phương thực hiện.