Ùn ứ nông sản vẫn tiếp tục tái diễn tại các cửa khẩu Lạng Sơn

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn, tính đến sáng ngày 26/5/2022 tổng lượng xe chở hàng hóa xuất khẩu còn tồn tại cửa khẩu của tỉnh là 1.057 xe (có 533 xe chở hoa quả và 504 xe chở hàng hóa khác).