Hà Nội triển khai thực hiện thanh toán phí, lệ phí y tế không dùng tiền mặt

22/05/2024 07:24

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Thông báo 2067/SYT-VP gửi các đơn vị y tế về việc triển khai thực hiện thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt tại Bộ phận một cửa.

Theo thông báo, Sở Y tế Hà Nội đề nghị Bộ phận một cửa của các đơn vị trực thuộc triển khai các giải pháp thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt đối với hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện trực tiếp tại các Bộ phận một cửa kể từ ngày 1/6/2024, phấn đấu 100% các giao dịch không dùng tiền mặt, khuyến khích các đơn vị áp dụng giải pháp phần mềm sinh mã QR "động".

Hà Nội triển khai thực hiện thanh toán phí, lệ phí y tế không dùng tiền mặt
Ảnh minh họa.

Cụ thể, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị bố trí cán bộ tại Bộ phận một cửa để hỗ trợ các trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng hoặc thiết bị để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện hình thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo hiệu quả, nhanh chóng, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận một cửa.

Việc triển khai thực hiện thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện các thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa nhằm thực hiện Công văn số 1426/UBND-KSTTHC ngày 10/5/2024 của UBND thành phố Hà Nội.

Trước đó, UBND thành phố đã triển khai thí điểm việc thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện thủ tục hành chính bằng mã QR tại Bộ phận một cửa trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Kết quả cho thấy phương thức này đã giúp giảm thao tác cho cán bộ, công chức, thuận tiện cho người dân, đối soát để nộp tiền vào kho bạc tự động, giảm thiểu rủi ro khi lưu giữ tiền phí, lệ phí và minh bạch hơn trong quá trình giao dịch giữa công dân với cơ quan nhà nước.

 
 

Nhã An (T/H)