Ba Bộ trưởng và Thống đốc Ngân hàng sẽ ngồi "ghế nóng” trả lời chất vấn trước Quốc hội

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Bộ trưởng NT&PTNT Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể được các đại biểu Quốc hội lựa chọn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3,Quốc hội khóa XV.