Sử dụng năng lượng hiệu quả: Giải pháp hữu hiệu nâng cao hiệu quả nền kinh tế

Nhiều chuyên gia cho rằng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp thiết thực giúp bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển nền kinh tế, bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính.