Tuyến đường sắt TP. HCM - Cần Thơ sẽ giúp thay đổi bộ mặt giao thông miền Tây

Tại hội thảo “Xóa trắng cao tốc-phát huy lợi thế ĐBSCL” nhiều chuyên gia, doanh nghiệp đã nhận định, xây dựng tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ sẽ giúp thay đổi bộ mặt giao thông miền Tây.