Cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ: Hàng loạt công ty đòi nợ bỗng dưng thất nghiệp

Đại biểu Quốc hội vừa bấm nút thông qua một số sửa đổi Luật Đầu tư, trong đó 90,27% tổng số đại biểu tán thành chính thức cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ.