Giá đường tăng liên tục và đang ở vùng cao nhất 4 năm

Giá đường trên thị trường thế giới tăng liên tục trong thời gian gần đây do nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu dự báo sẽ hồi phục nhanh.