Rút phương án điện 1 giá: Đảm bảo giá điện bình quân không thay đổi

Nhiều chuyên gia và người dân cho rằng, phương án điện 1 giá với mức tình bằng 145-155% giá bán lẻ điện bình quân là quá cao, không đảm bảo mục tiêu tiết kiệm điện.