Đã gần đủ tiền tiêm vắc xin Covid-19 cho 75 triệu dân, mỗi người 2 mũi

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, nguồn tiền để dành mua vắc xin Covid-19 hiện đã có khoảng 22.000 tỷ đồng.