Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19

22/09/2022 11:21

Ngày 20/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Chỉ thị số 16/CT-TTg Về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững. Trong đó, Chỉ thị yêu cầu “Tiếp tục tập trung, quyết liệt chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19”.

Ngành Y tế là ngành có sứ mệnh đặc biệt trong chăm lo sức khỏe Nhân dân, góp phần bảo đảm an sinh, an toàn xã hội và phát triển bền vững đất nước. Thời gian vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng toàn thể cán bộ, người lao động ngành Y tế cả nước đã có nỗ lực lớn, làm nòng cốt trong phòng, chống dịch COVID-19, phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn thể xã hội, Việt Nam đã cơ bản khống chế dịch COVID-19, làm tiền đề để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

ptt1-1663820022.jpg
Chỉ thị số 16/CT-TTg quy định về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững.

Tuy nhiên, bên cạnh nhiều thành tích đạt được, hệ thống thể chế, chính sách đối với ngành Y tế còn bất cập; y tế cơ sở, y tế dự phòng, công nghiệp dược, thiết bị y tế chưa đáp ứng yêu cầu; thu nhập, chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ y tế còn chưa phù hợp, đời sống một bộ phận cán bộ y tế còn nhiều khó khăn; tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế ở một số bệnh viện, địa phương chưa được xử lý dứt điểm; giải ngân đầu tư công trong lĩnh vực y tế còn chậm… Bên cạnh đó, dịch COVID-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức đối với ngành Y tế và cả hệ thống chính trị.

ptt2-1663820022.jpg
Vẫn còn tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế ở một số bệnh viện, địa phương.

Nhằm nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững, Chỉ thị nêu rõ:

Quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm về: Thể chế kịp thời, toàn diện các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác y tế, nhất là tại các Nghị quyết số 20-NQ/TW; 21-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết Đại hội XIII; Đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết; Công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân là công việc chung của toàn hệ thống chính trị với nòng cốt là ngành Y tế; Phát huy tinh thần đoàn kết; càng khó khăn, càng phức tạp, càng phải đoàn kết; riển khai công tác có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; Tiếp cận phát triển ngành Y tế một cách tổng thể, toàn diện cả y tế công lập và y tế tư nhân.

Tiếp tục tập trung, quyết liệt chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; Khẩn trương rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về y tế; Bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế; Đẩy mạnh giải ngân, đổi mới tài chính, bảo hiểm y tế; Phát triển hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng; Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tăng cường kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính y tế; Phát triển công nghiệp dược, vắc xin, trang thiết bị y tế; Đổi mới và nâng cao hiệu quả thông tin, truyền thông.

Đồng thời đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, hiệp hội, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế và Nhân dân tiếp tục đồng hành, quan tâm, chia sẻ, ủng hộ ngành Y tế, góp phần đưa ngành Y tế phát triển nhanh và bền vững, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ cao cả chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng và Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

ptt3-1663820022.jpg
Chỉ thị yêu cầu thực hiện nghiêm 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân + các biện pháp khác.

Về việc thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ thị yêu cầu triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 và các nội dung về y tế trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; chủ động, sẵn sàng cho mọi tình huống, không để dịch bệnh bùng phát trở lại.

Tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là đồng bộ 3 trụ cột chống dịch là xét nghiệm, cách ly, điều trị; thực hiện nghiêm 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân + các biện pháp khác.

Yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, nắm chắc diễn biến dịch bệnh; chịu trách nhiệm việc đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống dịch, trước mắt tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tiêm vắc xin, nhất là các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tiêm vắc xin trên địa bàn.

Nguyễn Hoàng Thương