Thu hồi giấy đăng ký lưu hành 07 loại thuốc tại Việt Nam

25/02/2023 10:16

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có Quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam đối với 07 loại thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành.

07 loại thuốc bị thu hồi giấy đăng ký lưu hành bao gồm:

Paracetamol RO 500mg, dạng bào chế Viên nén bao phim, số đăng ký VD-28966- 18;

Paracetamol RO 500m, dạng bào chế viên nén bao phim, số đăng ký VD-28967- 18

Ospexin 250mg, dạng bào chế viên nang cứng, số đăng ký VD- 28957- 18;

Cozomat 10, dạng bào chế viên nang cứng, số đăng ký VD- 35821- 22;

Clorpheniramin-T, dạng bào chế viên nén, số đăng ký VD-25070- 16;

SM. Risedronat, dạng bào chế viên nén, số đăng ký VD-35923- 22;

Magne-B6 corbière, dạng bào chế dung dịch uống, số đăng ký VD-32207-19

thuoc-bi-thu-hoi-1677294722.jpg
Ảnh minh hoạ.

Lý do thu hồi là do các cơ sở đăng ký thuốc đề nghị tự nguyện thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.

Theo đó, Thuốc được sản xuất trước ngày Quyết định này có hiệu lực được phép lưu hành đến hết hạn dùng của thuốc. Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc có trách nhiệm theo dõi và chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn, hiệu quả của thuốc trong quá trình lưu hành. Quyết định này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 24/2/2023.

Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc cơ sở đăng ký, sản xuất có thuốc nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thanh Vân