Chuyện lạ trên thị trường hoa Tết: Ồ ạt xả hàng như đêm 30, mua 1 tặng 1

Lượng tiêu thụ chậm, kèm thêm những quan ngại dịch bệnh, nhiều hàng hoa Tết đã xả hàng, bán rẻ địa lan, hoa hồng bonsai hay lan hồ điệp, dù còn khoảng 1 tuần nữa mới đến 29 Tết.