Chất lượng không khí Hà Nội diễn biến xấu

Trong tuần vừa qua (từ ngày 8 - 14/11), chất lượng không khí trên địa bàn TP.Hà Nội tiếp tục có xu hướng xấu đi so với tuần trước.