81 quốc gia, vùng lãnh thổ chính thức công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam

Tính đến nay, hộ chiếu vaccine của Việt Nam có thể được sử dụng tại 81 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là thành quả phối hợp trao đổi giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Thông tin & Truyền thông cũng như với các đối tác quốc gia.