Hà Nội thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2024

07/05/2024 13:25

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND về việc thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2024.

Theo kế hoạch, năm 2024, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu công tác cơ bản: bảo đảm 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến mua bán người được tiếp nhận, phân loại; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Các vụ việc có dấu hiệu tội phạm mua bán người phải được thụ lý điều tra, xác minh, khi có đủ căn cứ phải khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo quy định của pháp luật.

Thành phố Hà Nội cũng phấn đấu tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án mua bán người đạt trên 90% tổng số án khởi tố; 95% số vụ án mua bán người được giải quyết và truy tố; 90% số vụ án mua bán người được giải quyết, xét xử. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” (30/7/2024).

Hà Nội thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2024
https://suckhoeviet.org.vn/.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành liên quan; UBND các quận, huyện, thị xã kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, tổ chức thực hiện đồng bộ những giải pháp, biện pháp phòng ngừa ngay từ địa bàn cơ sở. Các đơn vị, địa phương nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, đấu tranh với những phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới; ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng tội phạm mua bán người; làm tốt công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ an toàn và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; tăng cường hợp tác quốc tế để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm mua bán người.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện phải bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ; gắn việc thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người với các chương trình mục tiêu khác như: chương trình phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, giảm nghèo; các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các đơn vị, địa phương cần xác định công tác phòng, chống tội phạm mua bán người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài, phải thực hiện mọi nơi, mọi lúc, mọi địa bàn, lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm, với mục tiêu cao nhất là “bảo vệ an ninh con người”, “bảo vệ quyền con người”, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

 

Kim Thanh