Hôm nay bắt đầu dừng thu phí dự án BOT ở 19 tỉnh, thành phía Nam đang giãn cách xã hội

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có quyết định tạm dừng thu phí tại các trạm trên địa bàn 19 tỉnh, thành phố đang áp dụng Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày hôm nay để phòng chống dịch COVID-19.