Một cá nhân bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phạt 575 triệu đồng vì thao túng chứng khoán

24/07/2023 12:23

Ngày 21/7/2023, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 617/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Việt Thắng số tiền 575 triệu đồng.

null
Một cá nhân bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phạt 575 triệu đồng vì thao túng chứng khoán.

Cụ thể, theo căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho thấy: ông Trần Việt Thắng (Địa chỉ: 58 Xuân Thuỷ, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh) đã có hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ông Trần Việt Thắng đã sử dụng các tài khoản đứng tên mình và đứng tên người khác để thực hiện giao dịch mua, bán, khớp đối ứng cổ phiếu giữa các tài khoản với nhau nhằm tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (Mã cổ phiếu: FRM) và cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt (Mã cổ phiếu: ABR), vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 9 Luật Chứng khoán 2006 (nay là khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán 2019), khoản 2 Điều 70 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 575.000.000 đồng theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 3, Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi tại Khoản 1 và Khoản 36 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm là 87.243.324 đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Thế Lợi