Xác định nhiều sai phạm của hệ thống siêu thị Saigon Co.op

27/07/2020 16:42

Theo kết luận của Thanh tra TP.HCM, đơn vị Saigon Co.op đã có nhiều khuyết điểm trong quá trình tăng vốn điều lệ, quản lý tài sản, phân phối lợi nhuận. Vì thế, hoạt động thay đổi nhân sự cấp cao không thể tiến hành cho đến khi hoàn thành việc xử lý.

Sáng 27/7, Thanh tra TP.HCM đã tổ chức buổi công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP (Saigon Co.op).

Báo cáo kết luận của TP.HCM đã chỉ ra một số nội dung trọng điểm về việc chấp hành pháp luật của Saigon Co.op.

Đầu tiên, mặc dù được UBND TP phê duyệt tổng số vốn đăng ký hơn 23 tỷ đồng từ tháng 3/1999 nhưng đến nay, Saigon Co.op vẫn chưa hoàn thành quy chế quản lý nguồn vốn này.

Vì thế, đơn vị không cung cấp được cho Thanh tra TP cụ thể danh mục vốn, tài sản không chia có giá trị hơn 21,5 tỷ đồng.

Tiếp nữa, cửa hàng Co.op Food tại số 1 Đặng Văn Bi phường Bình Thọ, quận Thủ Đức vẫn chưa có hồ sơ pháp lý nên Saigon Co.op đang quản lý, sử dụng là không đúng quy định.

Liên quan đến việc phân phối lợi nhuận, theo luật Hợp tác xã và Điều lệ Liên hiệp, dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của Liên hiệp, sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, thu nhập qua các năm của Saigon Co.op được trích lập các quỹ; phân phối cho thành viên HTX, tỷ lệ phân phối do Đại hội thành viên quyết định.

Qua kiểm tra, Thanh tra TP nhận thấy trong năm 2015, sau khi trích lập quỹ dự phòng tài chính, Saigon Co.op đã kết chuyển số tiền hơn 1 tỷ đồng sang quỹ Đầu tư phát triển và không trích lập quỹ dự phòng là không thực hiện đúng hướng dẫn của bộ Tài chính.

Saigon Co.op là doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Bên cạnh đó, Saigon Co.op cũng không tuân thủ quy định trong việc tăng vốn điều lệ năm 2020. Cụ thể, HTX thành viên huy động từ nguồn vốn bên ngoài, không phải là thành viên của HTX để góp vốn vào Saigon Co.op.

Hay như các HTX thành viên thực hiện việc góp vốn trước khi HTX thành viên thực hiện thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận.

Kiểm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành viên, Thanh tra TP cũng nhận thấy có 6 HTX hoạt động kinh doanh không có hiệu quả trong các năm 2018, 2019. Một số HTX hoạt động mức lợi nhuận đạt sau thuế dưới 6 tỷ đồng nhưng không tham gia góp vốn.

Trong khi, phần lớn các HTX lợi nhuận đạt được sau thuế chỉ từ 24 đến 500 triệu đồng lại tham gia góp với số vốn góp hàng trăm tỷ đồng là điều không bình thường.

Ngoài ra, ngày 24/7 vừa qua, Thanh tra TP đã đề nghị tạm đình chỉ tiến hành Đại hội thành viên nhưng Saigon Co.op vẫn không chấp hành. Diễn biến này làm ảnh hưởng đến hoạt động và nội dung kết luận thanh tra về công tác nhân sự, phương án huy động vốn, tăng vốn điều lệ, việc rút vốn của các HTX thành viên… nên được xác định là vi phạm pháp luật thanh tra.

Kết luận của Thanh tra TP nêu rõ, các sai phạm thuộc trách nhiệm của HĐQT Liên hiệp, Thành viên Liên hiệp, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan tại các thời kỳ.

Trên cơ sở đó, Thanh tra TP kiến nghị Chủ tịch UBND TP yêu cầu Saigon Co.op nghiêm túc chấp hành các quy định. Việc thay đổi nhân sự HĐQT, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các phòng ban phải tạm ngưng cho đến khi có kết luận xử lý và chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra của người có thẩm quyền.

Cùng với đó, tổ chức rà soát kiểm tra, làm rõ nguồn vốn góp của các HTX thành viên để có phương án xử lý số vốn điều lệ tăng từ vốn, tài sản không chia; số tiền huy động năm 2020 tăng vốn điều lệ không đúng quy định.

Siêu thị thực phẩm cao cấp Tomita Mart: Vi phạm quy định bán hàng, thoái thác trách nhiệm Siêu thị thực phẩm cao cấp Tomita Mart: Vi phạm quy định bán hàng, thoái thác trách nhiệm

Theo phản ánh, Siêu thị thực phẩm cao cấp Tomita Mart có địa chỉ tại Tầng 1 CC1 Hà Đô Parkside, Khúc Thừa Dụ, phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bày bán nhiều sản phẩm hàng hóa không...

Hà Nhân