Trái phiếu doanh nghiệp có thể trở thành "cơn gió ngược" với VNDirect

03/08/2023 11:32

Giữa những ồn ào của nhà đầu tư nhỏ lẻ trong nước về việc VNDirect phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, chuyên gia Matthew Smith của Công ty chứng khoán (CTCK) Yuanta vẫn có khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VND của doanh nghiệp cùng ngành với giá mục tiêu 24.019 đồng/cổ phiếu.

null
Ảnh minh hoạ

Theo chuyên gia này, lợi nhuận quý 2/2023 của VNDirect đạt 429 tỷ đồng (tăng 216% so với quý trước và giảm 6% so với cùng kỳ năm trước), mức tăng trưởng cao nhất trong số 4 CTCK trong danh mục khuyến nghị của Yuanta. 6 tháng đầu năm 2023, VNDirect đã hoàn thành 35% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Thu nhập ròng từ nghiệp vụ môi giới trong quý 2/2023 tăng 109% so với quý trước nhưng giảm 48% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính phí môi giới gộp là 14 điểm cơ bản trong quý 2/2023 (giảm 1 điểm cơ bản so với quý trước và giảm 2 điểm cơ bản so với cùng kỳ) với phí môi giới ròng gần như ổn định ở mức 5 điểm cơ bản (tăng 1 điểm cơ bản so với quý trước và giảm 1 điểm cơ bản so với cùng kỳ). Những con số này được ước tính dựa trên dữ liệu thị phần của VND trên HSX (7,3%), HNX (9,3%) và UPCom (7,1%). Thị phần trên HoSE của VND tăng 47 điểm cơ bản so với quý trước - đây là CTCK duy nhất trong danh mục khuyến nghị Yuanta có thị phần tăng liên tiếp.

Doanh thu từ nghiệp vụ cho vay ký quỹ đạt 274 tỷ đồng. Dư nợ cho vay ký quỹ đạt 9.300 tỷ đồng chiếm 22% tổng tài sản và xấp xỉ 6,6% thị phần. Vị chuyên gia này cho rằng VNDirect có thể sẽ tăng cường cho vay trong các quý tới do có nguồn vốn dồi dào. Ước tính lãi suất cho vay là 12,1% trong quý 2/2023 (tăng 92 điểm cơ bản so với quý trước và tăng 39 điểm cơ bản so với cùng kỳ), đây là mức cao so với các công ty cùng ngành.

Lãi từ giao dịch tự doanh là 379 tỷ đồng (tăng 139% so với quý trước và hoàn nhập khoản lỗ trong quý 2/2022), 85% lợi nhuận thực hiện đến từ việc thanh lý tài sản. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/ lỗ (FVPL) là 20,9 nghìn tỷ đồng (chiếm 50% trên bảng cân đối kế toán).

Khoản mục FVPL bao gồm cả trái phiếu doanh nghiệp ở sàn OTC - được ghi nhận theo giá mua vào ban đầu, không hạch toán theo thị trường (đây là cách làm phổ biến của tất cả các CTCK). Có vẻ như không có thay đổi lớn nào được ghi nhận, nhưng chuyên gia Yuanta sẽ phải đợi báo cáo tài chính bán niên đã được kiểm toán trong vài tuần nữa để xác nhận.

Mặc dù khuyến nghị mua, nhưng chuyên gia Yuanta cũng cho rằng VNDiẻct không phù hợp với các nhà đầu tư theo trường phái thận trọng, đặc biệt là với rủi ro trái phiếu doanh nghiệp. PATMI nửa đầu năm chỉ hoàn thành 29% dự báo cả năm, nhưng đòn bẩy hoạt động cao của VNDirect trong thị trường tăng trưởng sẽ khiến việc hoàn thành dự báo của Yuanta là khả thi. Do đó chuyên gia Yuanta duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu VND của VNDirect, nhưng cũng lưu ý rằng rủi ro trái phiếu doanh nghiệp vẫn có khả năng là “một cơn gió ngược”. /.

Nhi Miên