Nhiều bất thường mô hình kinh doanh của Silling Việt Nam

25/07/2020 18:08

Thời gian gần đây, có rất nhiều mô hình kinh doanh tài chính, huy động vốn bằng giao dịch bằng vật ngang giá chung như tiền ảo, hay một số dạng tiền khác chưa được pháp luật thừa nhận, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro.

Tại Hà Nội, đang xuất hiện một dạng kinh doanh như vậy với tên gọi là Silling. Theo đó, Silling Việt Nam giới thiệu về mô hình kinh trên doanh sàn thương mại điện tử Silling.co, Silling sẽ kết nối doanh nghiệp và khách hàng, khi tham gia mua bán trên sàn Silling.co doanh nghiệp sẽ phải chiết khấu cho Silling 1 khoản % nhất định và Silling sẽ chi trả chiết khấu của doanh nghiệp cho khách hàng và doanh nghiệp. Tuy nhiên, đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài...

 

Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Đội lốt quốc gia khởi nghiệp Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Đội lốt quốc gia khởi nghiệp

Vẽ ra các dự án mang tầm quốc tế với sứ mệnh đưa hàng trăm nghìn người khởi nghiệp, Cty Cổ phần Tập đoàn Thời gian vàng Gold Time (gọi tắt Tập đoàn Gold Time) dùng đủ trò để huy...

Nhóm PV