NCB: Cho khách hàng vay hàng nghìn tỷ đồng khi dự án chưa được cấp phép, không có nguồn trả nợ

20/07/2023 13:20

Theo Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Quốc dân ((NCB - mã chứng khoán: NVB) cho 6 khách hàng vay với số tiền hơn 2.000 tỷ đồng nhưng việc thẩm định điều kiện được vay còn lỏng lẻo, đặc biệt dự án chưa được cấp phép, nguồn trả nợ không có cơ sở…

null
NCB: Cho khách hàng vay hàng nghìn tỷ đồng khi dự án chưa được cấp phép, không có nguồn trả nợ.

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra một số hồ sơ cấp tín dụng tại Ngân hàng NCB.

Cụ thể, theo kết luận tại thời điểm 31/12/2017, tổng dư nợ cho vay của NCB là 32.111 tỷ đồng, nợ xấu là 579 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,8% tổng dư nợ, nếu tính cả nợ bán cho VAMC chưa xử lý thì tỷ lệ nợ xấu là 18%, tương ứng 6.927 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/6/2018, tổng dư nợ cho vay là 35.311 tỷ đồng, nợ xấu là 832 tỷ đồng (tăng 253 tỷ đồng so với 31/12/2017). Chiếm tỷ lệ, 2,36 % tổng dư nợ, nếu tính nợ xấu bao gồm cả nợ bán cho VAMC chưa xử lý thì tỷ lệ nợ xấu là 15,53% tương ứng với giá trị là 6.341 tỷ đồng.

Bên cạnh đó một số khoản nợ nhóm 1, nhóm 2 được cơ cấu gia hạn thời gian trả nợ tiềm ẩn chuyển thành nợ xấu là 992 tỷ đồng (giảm 234 tỷ đồng so với 31/12/2017), chiếm tỷ lệ 2,81% trên tổng dư nợ, lãi dự thu của các khoản nợ được cơ cấu là 414,43 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ kiểm tra 6 hồ sơ cấp tín dụng của NCB trong đó có 4 hồ sơ dư nợ tại thời điểm 31/8/2018 là 1.699 tỷ đổng (chiếm tỷ lệ 4,94% tổng dư nợ của NCB), 2 hồ sơ tín dụng đã bán cho VAMC với tổng dư nợ gốc là 687 tỷ đồng (chiếm 9,5% tổng giá trị các khoản nợ đã bán cho VAMC).

6 hồ sơ cấp tín dụng cho các công ty: Công ty Gami Hội An, Công ty Cổ phần Tuần Châu Hà Nội, Công ty TNHH Biofeeds, Công ty Cổ phần T&H Hạ Long, Công ty Cổ phần Tư vấn ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ C&C, Công ty Cổ phần Khu du lịch sinh thái Biển Bắc.

Kết quả cho thấy, Ngân hàng NCB đã thẩm định nguồn trả nợ không có cơ sở, không có tài liệu chứng minh được nguồn vốn tự có tham gia đầu tư dự án, không có tài liệu chứng minh nguồn trả nợ của khách hàng; dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công trình xây dựng trên đất.

Tài sản đảm bảo chưa được đăng ký giao dịch đảm bảo, chưa thực hiện thẩm định lại định kỳ, tài sản đảm bảo là cổ phiếu nhưng không có cơ sở định giá giá trị theo quy định.

Giải ngân theo tiến độ thực hiện dự án nhưng khách hàng không có hồ sơ, tài liệu chứng minh việc thực hiện dự án; giải ngân toàn bộ số tiền cho vay trong khi khách hàng không có chứng từ chứng minh đã giải ngân vốn tự có tham gia vào dự án.

Kiểm tra sau cho vay chưa đánh giá đầy đủ tình hình tài chính của khách hàng, tiến độ thực hiện các dự án, việc tuân thủ các điều kiện quy định của NCB, chưa thu thập đầy đủ các chứng từ sử dụng vốn vay, nguồn trả nợ; kiểm tra sau cho vay không thường xuyên, kiểm tra khi khách hàng đã có nợ quá hạn phải trả.

Ngoài ra, NCB còn thiếu sót khi cho vay bù đắp vốn tự có đã đầu tư dự án, trong khi chưa xác định chi tiết các hạng mục công trình hoàn thành đã dùng vốn tự có của doanh nghiệp. Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng 10/2015 nhưng đến nay khách hàng chưa có hồ sơ quyết toán.

Đối với 2 khoản vay bán nợ cho VAMC (Công ty TNHH Biofeeds, Công ty tư vấn ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ C&C), NCB chưa thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng theo đúng quy định.

Thanh tra Chính phủ cho biết, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, đến tháng 10/2021, có 3/4 khách hàng đã tất toán. Riêng Công ty Cổ phần Tuần Châu Hà Nội vẫn dư nợ 321 tỷ đồng, nợ nhóm 1.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xử lý theo thẩm quyền đối với các khuyết điểm, vi phạm trong việc cấp tín dụng của Ngân hàng NCB; kiểm tra, giám sát việc tổ chức tín dụng thực hiện các kiến nghị. Đối với một số khoản cho vay có vi phạm, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước đã được ngân hàng tất toán, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là việc đảo nợ… đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với khách hàng Công ty Cổ phần Tuần Châu Hà Nội, Thanh tra Chính phủ kiến nghị rà soát, đánh giá thẩm định lại khoản vay, định kỳ làm việc với khách hàng thông qua việc kiểm tra sau cho vay để đánh giá tình hình tài chính, đánh giá khả năng trả nợ khi đến hạn, thu thập đầy đủ tài liệu chứng minh nguồn vốn tự có của khách hàng; đánh giá lại giá trị tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật và quy chế nội bộ về tài sản bảo đảm của NCB, thực hiện đăng ký giao dịch đảm bảo theo quy định.

Châu Giang