Toyota Veloz rục rịch tăng giá trong thời gian tới

Mẫu xe MPV mới của Toyota chuẩn bị được điều chỉnh tăng giá trong thời gian tới.