Tiền điện tăng 190 lần: Khách hàng bị cắt điện do không đồng tình phương án giải quyết

Liên quan đến việc một hộ dân có hóa đơn tiền điện tăng đột biến từ 70 nghìn đồng lên tận hơn 13 triệu đồng, đơn vị cung cấp điện phường Kỳ Phương, Thị xã Kỳ Anh cho biết trường hợp này vẫn chưa được giải quyết.