Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bị 'tuýt còi' vì đào tạo liên thông 'chui'

Gần 5 năm qua Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đào tạo 'chui' khi chưa đủ điều kiện tổ chức đào tạo liên thông ngành Dược học.