Điện mặt trời mái nhà đang xuất hiện những dấu hiệu lợi dụng, đi chệch đường ray

Nhiều ý kiến cho rằng, dự án điện mặt trời mái nhà ở Việt Nam đang "xuất hiện những dấu hiệu lợi dụng, đi chệch đường ray". Điều này đang đi ngược với mục tiêu phát triển chung.