Đấu thầu tại Điện lực Hoàng Mai: Nhà thầu gian lận vẫn 'vô tư' trúng thầu

Kê khai gian lận nhân sự, Hồ sơ mời thầu (HSMT) đưa hàng loạt các tiêu chí vi phạm quy định về pháp luật đấu thầu nhưng không hiểu vì lý do gì Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng vẫn được phê duyệt trúng thầu hàng loạt các gói thầu thuộc các dự án đầu tư phát triển do Công ty Điện lực Hoàng Mai làm chủ đầu tư.