CTCP Chứng khoán Quốc Gia không còn là cổ đông lớn của DNP

07/06/2023 06:51

Theo thông tin mới nhất, Công ty cổ phần chứng khoán quốc gia – cổ đông lớn của DNP Holding đã bán 5.015.178 cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn từ 26/5/2023.

null

Cụ thể, số lượng cổ phiếu DNP mà CTCP Chứng khoán Quốc Gia nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 6.333.876 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 5.33%), số lượng cổ phiếu đã bán là 5.015.178 cổ phiếu. Như vậy, số lượng cổ phiếu DNP mà CTCP Chứng khoán Quốc Gia nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.318.698 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 1.11%) và chính thức không còn là cổ đông lớn từ ngày 26/05/2023.

Bên cạnh đó, theo nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HDQT ngày 29/5/2023, DNP mới có thông báo thay đổi nhân sự. Trong đó, ông Bùi Thành Việt được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán (chức vụ trước là thành viên hội đồng quản trị độc lập) với nhiệm kỳ 2022-2027; ông Ngô Đức Vũ được bổ nhiệm vị trí Thành viên Ủy ban kiểm toán (chức vụ trước là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực) với nhiệm kỳ 2022-2027.

Về kết quả kinh doanh quý 1, doanh thu thuần của DNP ghi nhận tăng trưởng nhẹ 9% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 1,482.1 tỷ đồng trong ba tháng đầu năm. Giá vốn hàng bán của DNP cũng tăng nhẹ lên mức 1,162.2 tỷ đồng. Khấu trừ đi giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp của DNP tăng nhẹ lên mức 319.8 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Quốc Gia không còn là cổ đông lớn của DNP

Doanh thu hoạt động tài chính của DNP ghi nhận tăng 114.3% so với cùng kỳ, lên mức 55.5 tỷ đồng chủ yếu nhờ lãi thu từ tiền gửi, tiền cho vay và hoạt động đầu tư. Chi phí tài chính của DNP cũng ghi nhận tăng đến 28.8 tỷ đồng, lên mức 177.7 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay tăng đến 168.3 tỷ đồng trong ba tháng đầu năm.

Chi phí bán hàng của DNP được cắt giảm nhẹ xuống mức 98.1 tỷ đồng mặc dù doanh thu trong kỳ có sự tăng trưởng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp đã tăng 16.8 tỷ đồng, lên mức 94.8 tỷ đồng.

Kết quả, với một cơ cấu chi phí tương đối lớn và tăng mạnh hơn nhiều so với lợi nhuận gộp thì DNP thu về lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt mức 7.2 tỷ đồng và 1.6 tỷ đồng, tương ứng sụt giảm 31.5% và 68% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1 sụt giảm so với cùng kỳ là do thị trường chung gặp nhiều khó khăn như lãi suất tăng và giá nguyên vật liệu tăng.

Như vậy, kết thúc quý 1, DNP mới chỉ hoàn thành 17.5% kế hoạch đề ra về doanh thu và 5.8% kế hoạch đề ra về lợi nhuận trước thuế cho năm 2023. Có thể thấy để hoàn thành được kế hoạch đề ra, DNP sẽ cần bứt phá rất nhiều trong các quý tiếp theo.

Anh Anh