Bảo Minh chuẩn bị phát hành thêm cổ phiếu

19/07/2023 12:14

HĐQT CTCP Bảo Minh (HoSE: BMI) vừa ban hành nghị quyết về việc phát hành thêm gần 11 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, tương đương với mỗi 10 cổ phiếu sở hữu, cổ đông nhận được 1 cổ phiếu.

null
Bảo Minh chuẩn bị phát hành thêm cổ phiếu.

Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành, theo mệnh giá là hơn 109,6 tỷ đồng, tương đương với hơn 10,96 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành. Dự kiến, sau đợt phát hành vốn điều lệ của Bảo Minh sẽ đạt gần 1.206 tỷ đồng. Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Dự kiến công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu trong quý 3 hoặc quý 4/2023, sau khi Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận việc tăng vốn điều lệ và Bảo Minh nhận được văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành, đảm bảo tuân thủ theo pháp luật.

Bảo Minh cũng cho biết, toàn bộ vốn điều lệ tăng thêm từ đợt phát hành này sẽ được dùng để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu, điều kiện để mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao năng lực đấu thầu, đảm bảo tuân thủ quy định về biên khả năng thanh toán.

Ông Đinh Việt Tùng - Chủ tịch HĐQT Bảo Minh - cho biết việc chia cổ tức bằng cổ phiếu là bước đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, mục tiêu đến năm 2025, vốn điều lệ của Bảo Minh đạt 1.500 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ, Bảo Minh đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2022 tỷ lệ 15% với 10% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt. Ngày 23/6 vừa qua, Bảo Minh đã chi hơn 54,8 tỷ đồng để chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương đương với mỗi cổ phiếu, nhận được 500 đồng.

Quý 1/2023, Bảo Minh ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 1.126 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.469 tỷ, tăng trưởng 21%. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 92 tỷ đồng, chỉ tăng 3% so với quý 1/2022.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 6.750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 375 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 7% và 9% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, hết quý 1, công ty đã hoàn thành 21,8% kế hoạch doanh thu và 24,5% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ĐHĐCĐ thường niên, Chủ tịch Đinh Việt Tùng đánh giá, thị trường bảo hiểm dự kiến cũng có nhiều biến động, tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đặc biệt, quý 2 và quý 3/2023 sẽ hết sức khó khăn.

Do đó, để hoàn thành mục tiêu kinh doanh, HĐQT sẽ tối đa hóa các hoạt động của Bảo Minh, tìm kiếm cơ hội kinh doanh trên tất cả các dịch vụ được pháp luật cho phép, đặc biệt là nghiên cứu, phát triển sản phẩm bảo hiểm trên nền tảng số, phấn đấu thực hiện được kế hoạch kinh doanh đề ra.

Với mức giá 25.500 đồng/cổ phiếu kết phiên 12.7, thị giá cổ phiếu BMI đã hồi phục 56% so với mức giá đáy 16.320 đồng/cổ phiếu ngày 15/11/2022.

Hạ Miên
Bạn đang đọc bài viết "Bảo Minh chuẩn bị phát hành thêm cổ phiếu" tại chuyên mục DOANH NGHIỆP.